Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Hoạt động của hội

Hội HTGĐLS Việt Nam: Kết quả hoạt động tháng 10.2019

Cập nhật lúc 09:34 01/11/2019

Trong tháng 10 vừa qua hội đã có những hoạt động tích cực trong công tác hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tìm kiếm liệt sĩ và giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Tiếp và tư vấn qua điện thoại cho 30 thân nhân liệt sĩ tìm mộ và giám định ADN (trong đó có 9 GĐLS nhờ tư vấn thủ tục giám định ADN, 01 gia đình tư vấn nhờ chuyển mộ liệt sĩ); tiếp nhận 20 hồ sơ tìm mộ liệt sĩ nâng tổng số hồ sơ đã nhận lên 3.182, làm 12 công văn trao đổi về thông tin mộ liệt sĩ đến các cơ quan, đơn vị; làm công văn xin trích lục thông tin liệt sĩ gửi Cục CS-TCCT 08 trường hợp, đã nhận được 04 trường hợp; nhận thông tin 13 liệt sĩ chuyển từ Lào về nghĩa trang liệt sĩ Kontum và đã thông báo được cho 02 thân nhân liệt sĩ; tiếp nhận 08 mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ tại nghĩa trang Long Khánh, Đồng Nai (tổng số 36 mẫu hài cốt, mẫu đối chứng 37); đôn đốc tiếp nhận hồ sơ 71 GĐLS tại nghĩa trang liệt sĩ  Triệu Đông để chuẩn bị báo cáo Cục người có công (mới nhận được 35 hồ sơ).

Lãnh đạo Hội cũng đã làm việc với một số chi hội và quán triệt Nghị Quyết 219/NQ-BTV về việc chấn chỉnh hoạt động của các chi hội; làm hồ sơ để chủ tịch Hội ký kết nạp và cấp thẻ cho 40 hội viên mới.

TCTA

 

Chia sẻ:

Các tin khác