Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Cánh cửa thép bị mở toang

Cập nhật lúc 11:10 01/08/2020

Cứ điểm Thượng Đức án ngữ trên đồi cao 500 mét. Là cứ điểm tiền tiêu, vững chắc án ngữ vòng ngoài, phía tây Đà Nẵng, khống chế giữa vùng căn cứ của quân giải phóng, nên một số các tướng lĩnh Sài Gòn và cố vấn Mỹ không ít lần thị sát Thượng Đức. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ví Thượng Đức là “Mắt ngọc của đầu rồng”, còn Tỉnh trưởng Quảng Nam thì gọi Thượng Đức là “Cánh cửa thép” của Tây-Nam Đà Nẵng.